Τα νέα μας

Εκδρομή – Εξερεύνηση Δάφνης

Posted by:

Κοινοποίηση

Η Π.Ε. Δωδεκανήσου το Σαββατοκύριακο 9 έως 10 Μαίου 2015 πραγματοποίησε εκδρομή – εξερεύνηση Δάφνης σε εφαρμογή του ετήσιου προγράμματος της ανάμεσα στα κυπαρίσσια και στα πεύκα του βουνού του Προφήτη Ηλία.

Σκοπός της εκδρομής ήταν να αποδείξουν οι Ανιχνευτές που συμμετείχαν ότι τόσο ατομικά όσο και σε συνεργασία μεταξύ τους, να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά τις γνώσεις και ικανότητες υπαίθρου , να είναι οργανωμένοι, αυτάρκεις, να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και μπορούν να ανταπεξέλθουν με ασφάλεια στην εξερεύνηση που περιλαμβάνει διαβίωση στην ύπαιθρο με διανυκτέρευση σε άγνωστο φυσικό περιβάλλον.

Πρόεδρος της επιτροπής εξερεύνησης ήταν ο Έφορος του κλάδου Ανιχνευτών κ. Παπουρδάνος Θάνος και οι Α.Κ.Α των συμμετεχόντων Ανιχνευτών.

0
  Related Posts
  • No related posts found.